made_in_finland Melica Plex

Förpackningsstorlek: 100 x 5 kg

Melica Plex

Förblandning som innehåller organiska spårämnen för nötboskapen. Melica Plex innehåller rikligt med organiskt zink, koppar och selen. Produkten är lämplig även för sinkor. Produkten rekommenderas speciellt då det förkommer dräktighetsproblem eller juverinflammation. Produkten säljs inte i Sverige.

Lämplighet

Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

Djurart:

För ekologisk produktion: