made_in_finland Kiimanni

Förpackningsstorlek: 7 kg, 15 kg

Kiimanni

En kompletterande foderblandning för att hålla fruktsamheten god och förebygga fertilitetsproblem hos nöt. Kiimanni innehåller flera vitaminer och rikligt med bl.a. betakaroten. Dessutom innehåller Kiimanni levande jäst. Den levande jästen ökar grovfoderspjälkningen och konsumtionen vilket ger kon en förbättrad energibalans. • Innehåller A-, D- och E-vitaminer, betakaroten och vomskyddat kolin • De viktigaste spårämnena och organiskt selen • Det behövs endast 100 g/ko/dag, med början från 2 veckor före kalvningen ända till semineringen 7 kg (hink) och 15 kg pellets (säck)

Lämplighet

Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

Djurart:

För ekologisk produktion: