Förpackningsstorlek: 2 kg

TalliPro Hiveplex

Spårämnespremix för hästar och ponnyer. Hiveplex innehåller välabsorberande organiska spårämesföreningar. 2 kg.

Lämplighet

Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

Djurart:

För ekologisk produktion: