ViloFer Iron Paste

Förpackningsstorlek: 6x80 ml

ViloFer Iron Paste

Ett vitaminiserat förstajärnpreparat med innehåll av järnfumarat för nyfödda smågrisar. Dos 1,5 ml/smågris. • Innehåller mjölksyrabakterier, som tryggar bildningen av en balanserad tarmmikrobstam

Lämplighet

Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

Djurart:

För ekologisk produktion: