FramsidaVitaminer och specialprodukterJärnprodukterPorcifer, turverautapaali
made_in_finland Porcifer, torvbal

Förpackningsstorlek: 100 l

Porcifer, torvbal

Porcifer torvjärnbalens järnkälla är järnfumarat impregnerat i mosstorv. Porcifer innehåller också koppar, zink och mangan som stöder järnets tillgodotagande. Torvets låga pH, fenolföreningar, strålröta och den goda vätskebindande förmågan minskar risken för diarré. Ett bekvämt och säkert alternativ som samtidigt fungerar som en stimulans. Porcifer torvbal är också användas på ekologiska gårdar. Veterinären som tar hand om den ekologiska gårdens djur, bör göra en lista över produkter ämnade för grisarnas järnvård. Listan bör bifogas som en del av gårdens ekologiska plan (djuruppfödningsplan).

Lämplighet

Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

Djurart:

För ekologisk produktion: