made_in_finland

Förpackningsstorlek: 1100 kg

Hivetona-lösning Proppi 55

Hivetona-lösning Proppi 55 innehåller 55 % propylenglykol och dessutom välsmakande betmelass. Hivetona Proppi 55 är en specialdiet för att minska risken för ketos och passar utmärkt som energitillskott för högavkastande kor på ekologisk gård. Veterinären som sköter djuren på den ekologiska gården bör upprätta en lista över produkter avsedda för behandling av ketos och bifoga listan till den ekologiska planen för gården.

Lämplighet

Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

Djurart:

För ekologisk produktion: