made_in_finland

Förpackningsstorlek: 1200 kg

Hivetoli-lösning

En kostnadseffektiv energilösning som innehåller glycerol och sockeralkohol för högavkastande mjölkkor. Xylitol i sockeralkohol reglerar insulinmetabolismen genom att hålla sockerhalten jämnare och minskar kroppens användning av fettvävnaden till energi.

Lämplighet

Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

Djurart:

För ekologisk produktion: