made_in_finland Hivelic Proppi 100 %

Förpackningsstorlek: 5 l, 20 l, 200 l ja 1000 l

Hivelic Proppi 100 %

100 % propylenglykolpreparat med ett tillskott av spårämnen. En utmärkt produkt för akut ketos. Lämplig också för ekologiska gårdar. Veterinären bör på ekologiska gårdar upprätta en lista över preparat som används för vård av ketos och bifoga listan som en del av gårdens ekologiska plan (djurvårdsplan).

Lämplighet

Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

Djurart:

För ekologisk produktion: