Förpackningsstorlek: 1290 kg

N-xt Ferti 4 , N9 Ca B Zn (Specialgödselmedel)

Flytande gödningsmedel för potatis och frilandsgrönsaker. Lämpligt för potatis och frilandsgrönsaker efter sådden för att förbättra skördekvaliteten och skalets struktur. Besprutning med ett 7-håligt munstycke. Säljs inte i Sverige.

Lämplighet

Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

Djurart:

För ekologisk produktion: