Silomix Wholecrop Legume

Förpackningsstorlek: 85 g

Silomix Wholecrop Legume

För helsädsensilage av proteingrödor eller blandgrödor med en torrsubstanshalt på 30–45 %. Proteingrödor ökar de ensileringsmässiga utmaningarna på grund av proteinets buffrande verkan på pH-värdet. Maximerar proteinskörden och förhindrar varmgång i fodret. 1 påse räcker till ensilering av 25 ton foder.

Lämplighet

Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

Djurart:

För ekologisk produktion: