Förpackningsstorlek: 1230 kg

N-xt Terra 16, N26 Nitr Se

Flytande kvävegödsel för gräsväxter.

Lämplighet

Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

Djurart:

För ekologisk produktion: