FramsidaFoderkonservering och växtodlingRotgödselmedelN-xt Terra 13 (NP 24-1 S Nitr.)

Förpackningsstorlek: 1220 kg

N-xt Terra 13, NP 24-1 S Nitr. (Rotgödselmedel)

Flytande kväve- och fosforgödselmedel för gräsvall på våren före tillväxten.

Lämplighet

Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

Djurart:

För ekologisk produktion: