Förpackningsstorlek: 1220 kg

N-xt Terra 12, N 24 S Se

Flytande kvävegödsel för vall på våren innan tillväxten börjat.

Lämplighet

Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

Djurart:

För ekologisk produktion: