Förpackningsstorlek: 1220 kg

N-xt Terra 11, N 24 S (Rotgödselmedel)

Flytande kvävegödselmedel gör gräsvall på våren före tillväxten.

Lämplighet

Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

Djurart:

För ekologisk produktion: