Förpackningsstorlek: 1250 kg

N-xt Green

Specialgödselmedel för golfbanor.

Lämplighet

Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

Djurart:

För ekologisk produktion: