FramsidaFoderkonservering och växtodling

Foderkonservering och växtodling

För husdjursgårdar, spannmålsgårdar såsom gårdar som odlar specialprodukter, är det viktigt att skörden bli riklig och högklassig bärgad. Då är också produktionskostnaderna låga. Med hjälp av N-xt komplexgödselmedlen, som Hiven Oy marknadsför, säkrar du en riklig och högklassig skörd. Med smakliga och högklassiga foder kan man nå en god avkastning i mjölkproduktionen och en bättre djurhälsa och -välmående.

Skörden, som redan satsats mycket på, bör bibehållas förstklassig ända till utfodringsbordet. Detta kan du säkra med våra mångsidiga biologiska konserveringsmedel som finns för flera olika användningsändamål. Konserveringsmedlen har liten korrosionsinverkan och arbetstryggheten är god. Medlen kan också användas i ekologisk produktion.

43 produkter hittades i produktgruppen

Silomix-ensileringsmedel

 • Silomix Dry

  Silomix Dry

  Premix som passar till ensilering av torrt foder (ts 32–50 %). Innehåller heterofermentativa mjölksyrabakterier som förhindrar varmgång och tillväxt av jäst och mögel i torrt foder. Använd 2 premixpåsar till 50 ton ensilage. Produkten innehåller nu också enzymer som frigör energi ur fodret...

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Silomix Ferm

  Silomix Ferm

  Basprodukt för ensilering av merparten av foder. Lämpligt till varierande torrsubstanshalter (ts 20–36 %). Innehåller mjölksyrabakterier som effektivt sänker pH-värdet och hindrar varmgång. Använd 2 premixpåsar till 50 foderton. Produkten innehåller nu också enzymer som frigör energi ur fodret för...

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Silomix Maize

  Silomix Maize

  För ensilering av majs, när det har en torrsubstanshalt över 28 %. Förhindrar varmgång, näringsförluster och alkoholjäsning i majsensilage. 1 påse räcker till ensilering av 25 ton foder.

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Silomix Murske

  Silomix Murske

  En specialprodukt för biologisk ensilering av krossad spannmål med en fuktighet på 25–40 %. Förhindrar tillväxt av jästsvampar och mögel, varmgång och näringsförluster. Möjliggör användning av krossad spannmål också sommartid. 1 påse räcker till ensilering av 25 ton spannmål.

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Silomix Väriaine

  Silomix Väriaine

  Färgämne för alla kombinationer också för ekologisk produktion. Färgämnet gör det lättare att följa med hur jämnt ensileringsmedlet doseras. Finns nu i lättanvänd tub.

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Silomix Wet

  Silomix Wet

  Innehåller mjölksyrabakterier som snabbt och effektivt sänker pH-värdet i fuktigt foder (ts 18–26 %). Bruksmängden är 2 doseringspåsar till 50 ton ensilage. Vid gynnsamma förhållanden räcker 1,5 påsar till 50 ton ensilage. På motsvarande sätt kan man öka doseringen med en halv påse till 50 ton...

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Silomix Wholecrop Legume

  Silomix Wholecrop Legume

  För helsädsensilage av proteingrödor eller blandgrödor med en torrsubstanshalt på 30–45 %. Proteingrödor ökar de ensileringsmässiga utmaningarna på grund av proteinets buffrande verkan på pH-värdet. Maximerar proteinskörden och förhindrar varmgång i fodret. 1 påse räcker till ensilering av 25 ton...

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

BioLux-ensileringsmedel

 • BioLux BioCool PG

  BioLux BioCool PG

  En bakterieblandning speciellt avsedd för ensilering av ett halvtorrt förtorkat ensilage (torrsubstansen över 30 %). Förhindrar effektivt varmgång i fodret och producerar propylenglykol. Största risken med ensileringen av halvtorrt foder är angrepp av jäst och mögel. Med hjälp av BioCool PG producerar du...

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • BioLux BioFast PG

  BioLux BioFast PG

  Bakterieblandning av sedd för ensliering av halvfuktigt foder (torrsubstans 27–40 %), som effektivt sänker pH-värdet och hindrar varmgång och producerar propylenglykol i fodret. BioFast PG innehåller noggrant utvalda bakteriestammar som mycket snabbt sänker pH-värdet. Produkten innehåller dessutom ett...

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • BioLux BioSile

  BioLux BioSile

  Avsett för ensilering av fuktigt foder (torrsubstans över 20 %), innehåller bakteriestammar som snabbt sänker pH-värdet. Innehåller dessutom ett patenterat enzympaket som spjälker växtens strukturkolhydrater och friställer socker och säkerställer att bakteriestammarna i BioSile har tillräckligt med näring...

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • BioLux BioStable

  BioLux BioStable

  För hösilage (torrsubstansen 50 - 75 %) En bakterieprodukt speciellt för hösilage, som effektivt förhindrar tillväxt av mögel och jäst. Hösilage behöver inte mjölksyrabakterier för att sänka pH-värdet, utan BioStable baseras helt på den patenterade L. buchneri 40788-stammen, som hindrar tillväxt av...

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

Övriga ensileringsmedel

 • Lupro-Mix NA

  En effektiv syrablandning som förebygger varmgång i blandfoder på foderbordet. Ett utmärkt tillskott under värmeböljor för att behålla smaken och fodervärdet i blandfoder och trygga smakligheten och konsumtionen.

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Solvita TMR Cool

  Solvita TMR Cool

  Effektiv torr blandning av organiska syror för förebyggande av eftervärmning på utfodringsbordet. Solvita TMR Cool innehåller också kaliumsorbat, som effektivt förhindrar tillväxten av jäst och mögel. Trygg och lätt att använda, effektiv redan vid låga doser. Solvita TMR Cool håller blandfodret fräscht...

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • TalliPro Stable

  TalliPro Stable

  Produkt avsedd för ensilering av torrt hösilage (ts 50–75%) och halm för hästar. För förstklassig ensilering av torrt material behövs en produkt som har framställts speciellt för det ändamålet. Utmaningen är att hindra jäst och mögel att växa i hösilaget och undvika varmgång. En påse räcker för...

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

Rotgödselmedel

Specialgödselmedel

Bladgödselmedel