Viscolight

Förpackningsstorlek: 7 kg

Viscolight

Produkt som underlättar flytgödselhanteringen. Regelbunden användning av produkten får gödseln att flyta bättre, förkortar dess omblandningstid före spridningen och binder ammoniaken i gödseln. Viscolight minskar också luktolägenheter från flytgödseln. • Dosera 20 g/kubik flytgödsel direkt i gödselschakten eller flytgödselomblandaren.

Lämplighet

Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

Djurart:

För ekologisk produktion: