Ställning

Förpackningsstorlek: 1 kpl

Ställning

Ställning för slickstenen För 5 kg:s Vilolix-slickstenen.

Lämplighet

Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

Djurart:

För ekologisk produktion: