FramsidaAktuellt VILOMIX FINLAND OY:S VERKSAMHET UNDER RÅDANDE UNDANTAGSTILLSTÅND

Vilomix Finland Oy:S VERKSAMHET UNDER RÅDANDE UNDANTAGSTILLSTÅND

Vi hör till livsmedelsbranschen vars möjlighet att fungera man försöker trygga så gott som möjligt från statens sida. Vilomix Finland Oy betjänar sina kunder på normalt sätt med beaktande av kraven som undantagstillståndet ställer. Distriktsombuden, produktionen, lagret och kontoret fungerar som vanligt och vi försöker leverera produkter på samma sätt som förr.

För oss är våra kunders och anställdas säkerhet av största vikt och vi har inlett förebyggande åtgärder, för att vi för vår del ska kunna bromsa upp virusspridningen. Vi efterlever anvisningar som hälsovårdens professionella och myndigheterna ger både i produktionen och i kundbetjäningen.

Tills vidare har vi avbokat alla kundevenemang enligt myndigheternas anvisningar och prioriterar videosammanträden. Det går mycket bra att hålla korta produktskolningar, information o.dyl. över nätet.

När vi levererar produkter till gårdarna, ser vi till att leveransen är trygg för mottagaren: vi tillämpar råd om produkt- och handhygien, håller avstånden och undviker kontakter som handskakningar. Vid behov gör våra distriktsombud konsulterande besök hos kunderna, men frågar på förhand om det är möjligt att besöka gården. Våra distriktsombud nås på telefon och e-post som förr.

En smidig och trygg livsmedelskedja behövs just nu när det råder undantagstillstånd i vårt land. Vi följer aktivt med hur situationen utvecklas. Vi gör allt för att leveranserna av våra produkter ska nå kunderna på ett tryggt och överenskommet sätt enligt tidtabellen.

Med vänlig hälsning

Timo Lehtimäki

VD