EsilehtMahetootmine

Loomasöödad mahetootmiseks

Mahetootmiseks sobivad tooted leiate mugavalt toodete otsisüsteemi abil.
Mahepõllumajandusliku loomakasvatuse all mõistetakse ELi mahepõllumajandusalastele õigusaktidele vastava järelevalvesüsteemi alla kuuluvat loomakasvatust. Peale loomade ravimisega seotud nõuete on mahepõllumajanduslikus loomakasvatuses määratud täpsed nõuded ka loomade söötmiseks.

Mahepõllumajandusega tegelevaid loomakasvatajaid on veel üsna vähe. Põhiosa mahetootjatest tegeleb veise- ja lambakasvatuse ning piimatootmisega. Mahetootmisele läheb siiski tulevikus üle üha rohkem tootjaid, kes soovivad vastata tarbijate soovile osta kvaliteetseid mahetooteid.

Ka Vilomix Finland Oy panustab tulevikus üha rohkem mahesöötadele ja mahepõllumajanduslikuks tootmiseks sobivatele preparaatidele. Vilomix Finland Oy Paimios paiknev tehas sai 2012. aasta kevadel loa nii mahesöötade tootmiseks kui ka nende importimiseks. Selline luba võimaldab tagada mahesöötade ja mahepõllumajanduslikuks tootmiseks sobivate söödapreparaatide laiema ning parema tootevaliku.