EtusivuYritysesittelyLaatu ja ympäristö

Laatu ja ympäristö

TOIMINTAJÄRJESTELMÄ VILOMIX FINLAND OY:N LAADUN TAKEENA

Vilomix Finland Oy:llä on Ruokaviraston valvoma omavalvontajärjestelmä ja yritys kuuluu Eläinten terveys ETT ry:n positiivilistalle. Toimintansa tehostamiseksi ja tuotteidensa laadun varmistamiseksi yritys on rakentanut toimintajärjestelmän, jolle SFS-Sertifiointi Oy on myöntänyt SFS-EN ISO 9001 laatustandardiin ja SFS-EN ISO 14001 ympäristöstandardiin perustuvat sertifikaatit toukokuussa 1999. Vuonna 2018 on laatu- ja ympäristöjärjestelmät uusintasertifioitu Kiwa Inspectan toimesta sekä päivitetty ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 standardin mukaisiksi.

ISO 9001

Vilomix Finland Oy:n laatujärjestelmä varmistaa mm.:

 • että Vilomix Finland Oy:ssä toimii Ruokaviraston valvoma omavalvontajärjestelmä, joka takaa Vilomix Finland Oy:n tuotteiden turvallisuuden
 • että valmistuksessa käytetään vain turvallisia raaka-aineita, joita hankitaan luotettavilta tavarantoimittajilta
 • raaka-aineiden ja tuotteiden jäljitettävyyden
 • että asiakkaiden tyytyväisyyttä seurataan asiakaskyselyiden ja asiakaspalautteiden avulla
 • että Vilomix Finland Oy:n tuotteita ja toimintaa pyritään kehittämään asiakkaiden tarpeiden mukaan
 • että toimitusvarmuutta seurataan ja parannetaan

ISO 14001

Vilomix Finland Oy:n ympäristöjärjestelmän tavoitteena on mm.:

 • toiminnan ja tuotteiden ympäristövaikutusten minimointi
 • tuotekehityksen ympäristöä säästävien ratkaisujen varmistus
 • ollut asiakkaiden tiloille kertyvien muoviastioiden aiheuttaman ongelman ratkaisu, mutta on päädytty odottamaan ongelman valtakunnallista ratkaisua
 • monissa tuotteissa pahvipakkauksiin siirtyminen
 • kierrätystä lisäämällä tuotannossa syntyvän yhdyskuntajätteen määrän vähentäminen (on päästy noin kymmenesosaan)
 • tuotannon energiankulutuksen optimointi
 • tuotannon työturvallisuuden parantaminen työn riskikartoituksin

Rinki-merkki ilmaisee, että täytämme lakisääteisen tuottajavastuun pakkausten kierrättämisen osalta.

  Laatu- ja ympäristöpolitiikka Vilomix Finland Oy.pdf (48.3 kt)