made_in_finland TalliPro Elektrolyytti (Elektrolyt)

Förpackningsstorlek: 1 kg ja 2,8 kg

TalliPro Elektrolyytti (Elektrolyt)

TalliPro Elektrolyytti har utvecklats att motsvara konsistensen på svett så noggrant som möjligt, för att i en rätt proportion ersätta de salter som hästen går miste om när den svettas. Det är också viktigt att vätskebalansen i kroppen återställs så fort som möjligt. Ett tillskott av elektrolyter i fodret i samband med riklig svettning är en väsentlig del av idrottsprestationen och återhämtningen. TalliPro Elektrolyytti ökar hästens behov att dricka och därför bör rent vatten alltid vara till hästens förfogande.

Lämplighet

Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

Djurart:

För ekologisk produktion: