FramsidaFör neutralisering av sur vom - SC Buffer

För neutralisering av sur vom - SC Buffer

SC Buffer är den nya generationens produkt för att lösa problem orsakade av sur vom. SC Buffers Acids Buf-innehåll, dvs. Lithothamium Calcareums, honungscelliknande struktur gör det reaktivt och ju surare miljö desto effektivare verkar det. SC Buffer reagerar direkt med syror och omvandlar dem till bl.a. kalcium- och magnesiumsalter, vatten och koldioxid. Dessutom fungerar produkten som en god kalcium- och magnesiumkälla för mjölkkor. SC Buffers Lithothamium Calcareum-innehåll är en helt naturlig produkt: råvaran härstammar från havsalger som samlats på ett hållbart sätt och med respekt för naturen i Islands rena kustvattnen.

SC Buffers neutraliseringsförmåga är dubbelt så effektiv som natriumbikarbonatens och verkan i vommen är dessutom långvarig. Dess verkningstid är till och med 9 timmar. SC Buffer passar utmärkt som tillsats i blandfoder eftersom det inte startar värmegång på foderbordet på samma sätt som natriumkarbonat, utan behåller sin effekt medan det verkar i vommen.

SC Buffer innehåller också den levande jästen Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 4b1711. Produkten maximerar nyttan av levande jäst, eftersom en sur miljö märkbart försvagar mikrobernas fiberspjälkningsförmåga. Optimalt vommikrobarbete, ett gott foderutnyttjandeförhållande och god konsumtion tryggar ett gott resultat!


SC Buffer innehåller rikligt med kalcium. Dagsgivan på 80 g kan ersättas med lika mycket foderkalk i foderstaten. SC Buffers magnesiuminnehåll kan också anses vara tillgängligt för kon till 100 %, dvs. en dagsgiva på 80 g motsvarar kalkylmässigt 16 g av den traditionella magnesiumoxiden. SC Buffer ges till mjölkkor genast efter kalvningen och får fortsätta under tiden för hög produktion.

SC Buffer är en ny undersökt produkt som kan förhindra sur vom, när fodergivan ökas kraftigt efter kalvningen. SC Buffer reagerar direkt med syrorna och omvandlar dem till bl.a. kalcium- och magnesiumsalter, vatten och koldioxid. Dessutom fungerar produkten som en god kalcium- och magnesiumkälla för mjölkkor.

SC Buffers neutraliseringsförmåga är dubbelt så effektiv som natriumbikarbonatens och verkan i vommen är dessutom långvarig.

SC Buffer:

  • När fodret innehåller mycket kraftfoder (spannmål)
  • Tillsammans med tidigt skördat, sockerhaltigt ensilage och med ungt betesgräs.
  • Tillsammans med fuktigt och surt ensilage
  • När besättningen har problem orsakade av sur vom

Vi har en introduktionskampanj 10 + 1 för produkten till slutet av oktober 2018. Om du köper 11 säckar, betalar du för endast 10.Utnyttja Erbjudandena!

Mer information...