FramsidaRaxon Rae

Den bästa lösningen är att förebygga - förebygg flugorna redan som larver!

Raxon  Rae förebygger alla flugarters larver. Det inverkar särskilt på flugans  larvstadie, inte på fullvuxna flugor. Effektämnet syromatsin förhindrar  bildandet av kitin, med andra ord förhindras larvens förpuppning och  vidareutveckling till flygande fluga. Raxon Rae är ett optimaliskt  flugbekämpningsmedel och det utvecklas inga resistensstammar mot ämnet.

Raxon  Rae strös ut som sådant eller utblandat i vatten på ställen där  fluglarverna utvecklas. Ofta räcker det med två behandlingar under  säsongen för att bekämpa flugorna!

Raxon-rae