Pintty

Förpackningsstorlek: 10 l

Pintty

En kraftigt basisk rengöringsvätska. Pintty används inom livsmedelsindustrin, på mjölkgårdar o.dyl. som högtryckstvättmedel. Lämplig för borttagning av ingrodd smuts också som handtvätt.

Lämplighet

Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

Djurart:

För ekologisk produktion: