Parvocide H-Plus

Förpackningsstorlek: 5 l, 200 l

Parvocide H-Plus

Ett effektivt desinficeringsmedel med omfattande verkan på bakterier, virus, protozoer och svampar. Välundersökt produkt. Parvocide H Plus behöver inte sköljas bort och det fräter inte på metaller. Lämplig för desinficering av skor. Verkan består ända upp till sju dagar. Cryptosporidium Parvum: Parvocide H Plus är också effektiv mot cryptosporidium. Utför den vanliga saneringsdesinficeringen i proportion 1:100 efter det behandlade området. Låt ytan torka. Därefter gör en ny behandling med Parvocide H Plus med utspädningsproportionen 1:30, behandlingstid 2 timmar. Koccidiosis: Parvocide H Plus är också effektiv mot coccidia. Utför den vanliga saneringsdesinficeringen i proportion 1:100 efter det behandlade området. Låt ytan torka. Därefter gör en ny behandling med Parvocide H Plus med utspädningsproportionen 1:50, behandlingstid 30 minuter.

Lämplighet

Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

Djurart:

För ekologisk produktion: