Fast Foam Farm

Förpackningsstorlek: 5 l

Fast Foam Farm

Fast Foam Farm är ett utmärkt rengöringsmedel för smutsiga djurutrymmen. Fast Foam Farm innehåller non-ioniskt ytaktivt ämne för effektiv avlägsnande av ytsmuts, proteiner och fett. Produkten är lämplig också för rengöring av transportutrustning och växthus. Den låga bruksmängden dvs. tvättlösningen är endast 1-2 % beroende på smutsmängden. Applicera med en högtryckstvätt på torr yta med lågt tryck. För en grundlig rengöring av djurutrymmen rekommenderas först tvätt med Fast Foam Farm och därefter desinficering med Parvocide H Plus.

Lämplighet

Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

Djurart:

För ekologisk produktion: