Trinol RAToff Pasta

Förpackningsstorlek: 3 kg

Trinol RAToff Pasta

RAToff pastabete Produkten är avsedd för bekämpning av möss och råttor inomhus och i omedelbar närhet av byggnader. Preparatet är verksamt 4-10 dagar efter förtäring utan att de övriga gnagarna blir misstänksamma över betet. Aktiv substans: difenakum. Användarkategori: professionell användning.

Lämplighet

Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

Djurart:

För ekologisk produktion: