Trinol No Mouse

Förpackningsstorlek: 2 x 10 g

Trinol No Mouse

Betesstation färdig för användning för bekämpning av möss inomhus. Omedelbar effekt. Aktiv substans: alfakloralos 4 % w/w (CAS-nr 15879-93-3). Användarkategori: konsumenterna.

Lämplighet

Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

Djurart:

För ekologisk produktion: