Trinol FRAP MIX

Förpackningsstorlek: 3,25 kg

Trinol FRAP MIX

Trinol Frap Mix 3,25 kg är en blandning av frön från olika växter för bekämpning av möss och råttor inomhus och i byggnadernas omedelbara närhet. Som effektämne är difetialoni 25 mg/kg med engångsdosinverkan. Den välsmakande produkten lämpar sig särskilt i situationer då gnagarna också har annan naturlig näring. Köp och användning av produkten är tillåtet endast för utbildade proffs med utbildning i skadedjursbekämpning eller utbildning i växtskydd på egen gård.

Lämplighet

Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

Djurart:

För ekologisk produktion: