Raxon -rae

Förpackningsstorlek: 2 kg, 10 kg

Raxon -rae

För bekämpning av fluglarver. Raxon-rae verkar på fluglarver genom att hindra deras utveckling. Medlet kan användas som sådant eller spridas utblandat i vatten (25 g/m2) med spruta eller vattenkanna. Verkande substans: syromatsin, 20 g/kg.

Lämplighet

Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

Djurart:

För ekologisk produktion: