RAToff Block

Förpackningsstorlek: 5 kg

RAToff Block

Bruksfärdigt blockbete för bekämpning av råttor och möss. För bekämpning av råttor och möss i avlopp, inomhusutrymmen samt utomhus i omedelbara närheten av byggnader. Som för alla bekämpningsmedel mot gnagare som har antikoagulerande verkan dör gnagarna normalt efter 4 till 10 dagar. Aktiv substans: Difenakum 0,005 % w/w, 0,05 g/kg (Cas-nro 56073-07-5). Användarkategori: Yrkesmässig användning. 5 kg.

Lämplighet

Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

Djurart:

För ekologisk produktion: