Black Pearl pasta

Förpackningsstorlek: 1 kg

Black Pearl pasta

Bruksfärdigt pastabete för bekämpning av husmöss. Bekämpningsmedel mot husmöss (ungar och vuxna). Omedelbar effekt. Aktiv substans: Alfakloralos 4 % w/w, (Cas-nro 15879-93-3). Användarkategori: Yrkesmässig användning. 100x10 g.

Lämplighet

Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

Djurart:

För ekologisk produktion: