Tehotippi Soft Plus

Förpackningsstorlek: 20 kg, 60 kg, 200 kg, 1000 kg

Tehotippi Soft Plus

Ett kraftigt och effektivt jodhaltigt spendopp, genast användningsklart. Innehåller PVP-jod som frigörs långsamt, vilket ger lång desinficeringsverkan. Innehåller också glycerol som vårdar huden och skyddar spenkanalen. Mycket lämplig också i mjölkningsrobot. Innehåller aktivt PVP-jod 3 000 ppm.

Lämplighet

Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

Djurart:

För ekologisk produktion: