Tehotippi

Förpackningsstorlek: 5 kg

Tehotippi

Ett effektivt jodhaltigt spendoppkoncentrat för desinficering av spenar och juver. Innehåller PVP-jod som frigörs långsamt, vilket ger långvarig desinficeringsverkan. Outspädd kan produkten också användas för rengöring av sår.

Lämplighet

Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

Djurart:

För ekologisk produktion: