made_in_finland Solu-Test Vihreä

Förpackningsstorlek: 1 l, 5 l

Solu-Test Vihreä

En reagens med vilken man kan följa med kornas juverhälsa och mjölkens kvalitet. Mjölken indelas i fem klasser enligt celltalet. Solu-Test Vihreä är den vanligaste celltestreagensen i Finland. När man testar mjölken behöver man en s.k. ”plättpanna” och en tolkningsanvisning i fem steg.

Lämplighet

Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

Djurart:

För ekologisk produktion: