MEPA Soft Spray D

Förpackningsstorlek: 20 kg

MEPA Soft Spray D

Användningsklart jodhaltigt desinficerande juverspray/spendopp. Tack vare emulsionen hålls också hudens lägsta skikt fuktiga, har bästa möjliga hudvårdsegenskaper. Botar sårig hud. Håller huden fuktig också i kall miljö, rekommenderas särskilt för vinterbruk. Lämplig också under betesperioden. Är utmärkt för användning i robotar (både DeLaval och Lely), i sprayflaska eller som spendopp. Innehåller aktivt PVP-jod 1.100 ppm.

Lämplighet

Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

Djurart:

För ekologisk produktion: