FramsidaHygienprodukter och bekämpningsämnen

Hygienprodukter och bekämpningsämnen

Hygienkraven på gårdarna ökar dag för dag. Mjölkbehandlingsutrustningarnas renhet bör uppfylla även de högsta kraven. Kraven uppnås inte utan högklassiga specialtvätt- och desinficeringsmedel. Boskapsfarmens allmänna renhet är också viktig. Enbar tvätt och städning räcker inte till utan de rena ytorna bör också desinficeras.

Skadedjur, såsom flugor, möss och råttor, sprider bakterier och med sin avföring förorenar de både foder och boskapsutrymmen. Med effektiva bekämpningsmedel håller man skadedjuren i tukt.

31 produkter hittades i produktgruppen

Tvätt och desinficering

 • Agrosan Dry Des+

  Agrosan Dry Des+

  Agrosan Dry Des är ett effektivt torkande hygienpulver, lämpligt att användas i djurkätten och fähusbås. Produkten är trygg för både djur och människor. Agrosan Dry Des binder effektivt ammoniak och minskar på flugägg, -larver och -puppor samt är effektivt mot bakterier, svamp, alg och delvis mot virus....

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Deosan Deogen

  Deosan Deogen

  Ett desinficerande alkaliskt tvättmedel för maskinellt tvätt av mjölkningsmaskiner och gårdstankar. Deogen rengör effektivt och förhindrar bildning av beläggningar i mjölkanläggningarna. Verkar på bakterier, jäst, sporer och virus. Deogen kan användas med Pascal VA5-produkten i växeldiskmetoden.

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Deosan Liquid CIP

  Deosan Liquid CIP

  Ett kraftigt alkaliskt klorfritt tvättmedel för cirkulationstvätt av rörmjölkningsmaskiner och mjölkningsrobotar. Kan också användas i höga temperaturer. Kan användas i växeldiskmetoden med Pascal VA5.

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Desisan S

  Desisan S

  Produkten till salu i Estland. 15 kg.

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Divosan Plus

  Divosan Plus

  Perättiksyrabaserat kalldesinficeringsmedel, som är utmärkt till desinficerande tvätt av mjölkningsrobotsborstar och som kalldesinficering av mjölkrören i sista sköljningsvatten.

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Farm Wash Color

  Farm Wash Color

  Ett koncentrerat kulörtvättmedel med fosfater för både vit- och kulör tvätt.

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Fast Foam Farm

  Fast Foam Farm

  Fast Foam Farm är ett utmärkt rengöringsmedel för smutsiga djurutrymmen. Fast Foam Farm innehåller non-ioniskt ytaktivt ämne för effektiv avlägsnande av ytsmuts, proteiner och fett. Produkten är lämplig också för rengöring av transportutrustning och växthus. Den låga bruksmängden dvs. tvättlösningen...

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Parvocide H-Plus

  Parvocide H-Plus

  Ett effektivt desinficeringsmedel med omfattande verkan på bakterier, virus, protozoer och svampar. Välundersökt produkt. Parvocide H Plus behöver inte sköljas bort och det fräter inte på metaller. Lämplig för desinficering av skor. Verkan består ända upp till sju dagar. Cryptosporidium Parvum: Parvocide...

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Pascal VA5

  Pascal VA5

  En sur tvätt- och kalkborttagningslösning för cirkulationstvätt av mjölkningsmaskiner och gårdstankar. Pascal är lämpligt också för sporadisk kalkborttagning. Pascal kan användas med Deosan Deogen i växeldiskmetoden.

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Pintty

  Pintty

  En kraftigt basisk rengöringsvätska. Pintty används inom livsmedelsindustrin, på mjölkgårdar o.dyl. som högtryckstvättmedel. Lämplig för borttagning av ingrodd smuts också som handtvätt.

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

Juverhygienprodukter

 • CC Test

  CC Test

  Celltestmedel till DeLaval mjölkningsrobotars OCC-apparat. Förpackningen innehåller reagensen CC Blue 1,6 l, CC Clean tvättmedlet 1,0 l och ett avfallskärl.

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Hivemint Kamferi

  Hivemint Kamferi

  Högklassigt, värmande liniment som innehåller äkta japansk pepparmyntsolja. Ökar ytblodcirkulationen och lindrar smärtor i juvret. Mycket lämplig som tilläggsvård vid juverinflammation och kan också användas på ömmande muskler.

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Hivesan Pro

  Hivesan Pro

  En antiseptisk salva som dödar bakterier som ger juverinflammation. Fuktar spenhuden och verkar på små skråmor och eksem. 300 ml:s tub och 2500 ml:s spritsflaska som kan förses med ett doseringsmunstycke

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • MEPA Easy Spray D

  Effektivt bruksfärdigt mjölksyrebaserat spendopp både för manuell och automatisk sprayning. MEPA Easy Spray D fäster till spenen och innehåller goda hudvårdande ingredienser. Produkten skyddar spenen och vårdar huden i fuktiga, kalla och varma förhållanden.

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • made_in_finland
  Nännipesu

  Nännipesu

  Inhemskt tvättmedel för spenar. Nännipesu tvättar juvret rent och hjälper huden hållas i gott skick. Det är tryggt att använda Nännipesu, eftersom det inte innehåller aromer. Produkten är mycket dryg och den är förmånlig att använda. Lämplig också för tvätt av hela djuret.

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • made_in_finland
  Solu-Test Sininen

  Solu-Test Sininen

  En exakt reagens för observation av juverhälsan och mjölkens kvalitet i ladugården. Testet kan göras med hjälp av ”plättpannan” och den så kallade roteringsmetodengångerna. På basis av cellmängden kan mjölken indelas i åtta kvalitetsgrupper. Kan användas också för att fastsälla fem...

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • made_in_finland
  Solu-Test Vihreä

  Solu-Test Vihreä

  En reagens med vilken man kan följa med kornas juverhälsa och mjölkens kvalitet. Mjölken indelas i fem klasser enligt celltalet. Solu-Test Vihreä är den vanligaste celltestreagensen i Finland. När man testar mjölken behöver man en s.k. ”plättpanna” och en tolkningsanvisning i fem steg.

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Solu-Test –provtallrik

  Solu-Test –provtallrik

  Solu-Test –provtallrik

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Tehotippi

  Tehotippi

  Ett effektivt jodhaltigt spendoppkoncentrat för desinficering av spenar och juver. Innehåller PVP-jod som frigörs långsamt, vilket ger långvarig desinficeringsverkan. Outspädd kan produkten också användas för rengöring av sår.

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Tehotippi Soft LSA

  Tehotippi Soft LSA

  Tehotippi Soft LSA är ett effektivt bruksfärdigt spendoppmedel med utmärkta hudvårdsegenskaper. Tehotippi Soft LSA:s unika effekt baserar sig på kombinationen av mjölksyra och salicylsyra. Salicylsyran har en snabb desinfektionseffekt och mjölksyran en hudvårdande egenskap. Tehotippi Soft LSA innehåller också...

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Tehotippi Soft Plus

  Tehotippi Soft Plus

  Ett kraftigt och effektivt jodhaltigt spendopp, genast användningsklart. Innehåller PVP-jod som frigörs långsamt, vilket ger lång desinficeringsverkan. Innehåller också glycerol som vårdar huden och skyddar spenkanalen. Mycket lämplig också i mjölkningsrobot. Innehåller aktivt PVP-jod 3 000 ppm.

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • made_in_finland
  Vihreä linimentti

  Vihreä linimentti

  Ett förmånligt och effektivt, värmande liniment, som är framställt speciellt för kojuver. Ger en långvarig, värmande verkan och ökar effektivt ytblodcirkulationen på det behandlade området. Lämpligt som tilläggsvård till juverinflammation. 1 l flaska och 2,5 l spritsflaska

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

Skadedjursbekämpningsmedel

 • Agita 10 WG

  Agita 10 WG

  Flugmål. Agita 10 WG är ett behändigt sätt att bekämpa flugor. Målet stryks på ställen där flugorna trivs. Använd ren pensel för att säkra effekten.

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Exittus pastablock5 kg

  Exittus pastablock5 kg

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Navetta Radar

  Navetta Radar

  Ett effektivt spray för bekämpning av flugor och andra flygande insekter i stängda utrymmen.

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • RAToff Block

  RAToff Block

  Bruksfärdigt blockbete för bekämpning av råttor och möss. För bekämpning av råttor och möss i avlopp, inomhusutrymmen samt utomhus i omedelbara närheten av byggnader. Som för alla bekämpningsmedel mot gnagare som har antikoagulerande verkan dör gnagarna normalt efter 4 till 10 dagar. Aktiv substans:...

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Raxon -rae

  Raxon -rae

  För bekämpning av fluglarver. Raxon-rae verkar på fluglarver genom att hindra deras utveckling. Medlet kan användas som sådant eller spridas utblandat i vatten (25 g/m2) med spruta eller vattenkanna. Verkande substans: syromatsin, 20 g/kg.

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Raxon limfällan

  Raxon limfällan

  Limfälla för flugor. Raxon-limmet är mycket hållbart och giftfritt och kan därför användas i mjölkrummet. Det ger inte mjölken smak- eller luktolägenheter.

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Trinol FRAP MIX

  Trinol FRAP MIX

  Trinol Frap Mix 3,25 kg är en blandning av frön från olika växter för bekämpning av möss och råttor inomhus och i byggnadernas omedelbara närhet. Som effektämne är difetialoni 25 mg/kg med engångsdosinverkan. Den välsmakande produkten lämpar sig särskilt i situationer då gnagarna också har annan...

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Trinol Frap Block

  - Beteslåda för möss med blockbete 2 pack Förpackningen innehåller två beteslådor och används inomhus mot möss. Båda beteslådorna innehåller 25 g gott blockbete som står sig också i fuktiga utrymmen.

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Trinol RAToff Pasta

  Trinol RAToff Pasta

  RAToff pastabete Produkten är avsedd för bekämpning av möss och råttor inomhus och i omedelbar närhet av byggnader. Preparatet är verksamt 4-10 dagar efter förtäring utan att de övriga gnagarna blir misstänksamma över betet. Aktiv substans: difenakum. Användarkategori: professionell användning.

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund