FramsidaFöretagspresentationProduktutveckling och produktion

Produktutveckling och produktion

Egen produktutveckling garanterar att kunderna snabbt kan utnyttja de senaste forskningsresultaten

Vilomix Finland Oy har under sin hela företagshistoria satsat på en egen produktutveckling. En egen produktutveckling säkerställer produkternas lämplighet för den finska utfodringen och möjliggör ett snabbt utnyttjande av de senaste forskningsresultaten. Produktutvecklingen sker i samarbete med både inhemska och utländska råämnesleverantörer, skolor och forskningscentraler inom jordbrukssektorn. Det är viktigt att hitta lämpliga foder och kombinationer för den finska utfodringen som ger den bästa kostnadseffektiva avkastningen och samtidigt uppehåller djurens hälsa och välmående. Kompletteringsfoderpreparaten som uppehåller djurens hälsa och välmående, är Vilomix Finland Oy:s traditionella kompetensområde och som varit i egen produktion i över 30 år. Eftersom produktionslinjerna redan från första början var avsedda för tillverkning av hälsouppehållande kompletteringsfoder, har vi till vårt förfogade mycket noggranna vågar för vägning av råämen och för tillverkning av småprodukter.

Vilomix Finland Oy:s sortiment har under åren utvidgats utanför egen produktion. I tillverkning och produktutveckling av produkter som fodrar specialteknologi och –kompetens, såsom mjölknäringar, slickstenar, biologiska foderkonserveringsmedel och gödningsmedel, har vi utnyttjat europeiska experter inom branschen för att kunna förse våra kunder med kvalitetsprodukter enligt de senaste kraven.