FramsidaFöretagspresentationIntegritetspolicy

Popup för godkännande av cookies

"På vår hemsida använder vi cookies för att spara dina inställningar, för hemsidesstatistik och för att individualisera innehåll och reklam. Denna information delas med tredje part inklusive våra partners för reklam och analys. För att fortsätta använda vår hemsida måste du godkänna denna användning av cookies. Om du ignorerar denna popup-text och klickar på hemsidan godkänner du också att cookies används för dessa syften. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt godkännande."

Integritetspolicy

Vi hanterar dina personuppgifter och har upprättat denna integritetspolicy som informerar dig om hur vi använder dina uppgifter.

Kontaktuppgifter

Vilomix Finland Oy ansvarar för dataskydd och vi säkerställer att dina uppgifter används i enlighet med gällande lagar

Vilomix Finland Oy

Hemsidan: www.vilomix.fi

Organisationsnummer: 0272472-7

Tietosuoja-asiat (integritetsfrågor) Telefon: +358 10 402 7700

E-post: info@vilomix.fi

Behandling av personuppgifter

När vi ber om dina personuppgifter informerar vi dig om det och om anledningen till registreringen. Du kommer få information när registreringen sker.

Vi använder uppgifter om dig i första hand för att uppfylla de avtal du ingår med oss och i andra hand för att förbättra vår service och säkerställa våra produkter och tjänsters kvalitet samt för att kommunicera med dig.

Uppgifterna vi använder inkluderar:

Personuppgifter: Till exempel information som du uppger när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, till våra arrangemang, när du söker ett jobb eller kontaktar vår kundbetjäning. Denna information kan vara namn, adress, e-postadress, telefonnummer och information om deltagande i arrangemang o.dyl.

Ytterligare information för jobbansökningar inkluderar kön, födelsedatum, bild och information du valt att ge oss i ansökan.

När du kontaktar Vilomix Finland Oy kan vi skicka vidare dina uppgifter till våra relevanta samarbetsföretag och deras dotterbolag, representanter eller distributörer.

Information om användning av hemsidan: information om vilka sidor du besöker på hemsidan och om din IP-adress sparas i loggfiler och i Google Analytics. Denna information används för att förbättra din upplevelse av vår hemsida och för att identifiera tekniska problem. Informationen raderas kontinuerligt när den inte längre fyller sitt ursprungliga syfte eller har blivit irrelevant.

Vi behandlar bara relevanta personuppgifter

Vi behandlar bara uppgifter som är relevanta och lämpade för syftena som angetts ovan. Syftet är avgörande för vilka uppgifter om dig som är relevanta för oss. Detsamma gäller för mängden personuppgifter som vi använder. Vi använder inte mer uppgifter än vad som behövs för just detta syfte.

Vi behandlar bara nödvändiga personuppgifter

Vi samlar in, behandlar och sparar enbart personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla våra syften. Därutöver kan typen av uppgifter som våra affärsenheter är ålagda att samla in och spara vara fastställd i lag. Typen och omfattningen av personuppgifter vi behandlar kan också vara nödvändig för att uppfylla en kontraktsmässig eller annan rättslig förpliktelse.

Vi raderar dina personuppgifter när de inte längre behövs

Vi raderar dina personuppgifter när de inte längre behövs för att uppfylla syftena med vår insamling, behandling och lagring av dem.

Allmänna förfrågningar sparas tills vi har utfört de tjänster du efterfrågat, dock inte längre än högst 2 år.

Vi kommer att begära ditt samtycke innan vi behandlar dina personuppgifter

Vi kommer att begära ditt samtycke innan vi behandlar dina personuppgifter för syftena som beskrivits ovan, såvida vi inte är skyldiga att samla in dem enligt lag. Vi informerar dig om sådana skyldigheter och om vårt legitima intresse av att hantera dina personuppgifter.

Ditt samtycke är frivilligt och du kan ta tillbaka det när som helst genom att kontakta oss. Använd kontaktuppgifterna ovan om du vill ha mer information.

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter utan ditt samtycke

Om vi lämnar ut dina personuppgifter till partners och aktörer, t.ex. i marknadsföringssyfte, begär vi ditt samtycke och informerar dig om vad dina uppgifter används till. Du kan när som helst invända mot detta slags utlämnande. Dock kan vi, som tidigare nämnt, utan ditt uttryckliga samtycke, lämna ut uppgifter till relevanta företag i vår grupp i syfte att uppfylla avtal vi ingått med dig och för att optimera våra tjänster.

Vi begär inte ditt samtycke om vi enligt lag är skyldiga att lämna ut dina personuppgifter, t.ex. för att rapportera till en myndighet.

Säkerhet

Vi skyddar dina personuppgifter och har interna regler för dataskydd.

Vi har antagit interna regler för dataskydd som innehåller instruktioner och åtgärder för att skydda dina personuppgifter från att raderas, förloras eller ändras, från att lämnas ut utan medgivande och från att avläsas eller spridas utan medgivande.

Dina rättigheter

Du har rätt till tillgång till dina personuppgifter.

Du har när som helst rätten att bli informerad om vilka uppgifter om dig som vi behandlar, varifrån de kom och vad vi använder dem till. Du kan också få veta hur länge vi sparar dina personuppgifter och vem som erhåller dina uppgifter i Danmark och utomlands.

Dock kan tillgången begränsas för att skydda andra personers privatliv, affärshemligheter och immateriella rättigheter.

Du kan utnyttja dina rättigheter genom att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du ovan.

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade eller raderade

Om du tror att dina personuppgifter som vi behandlar är felaktiga har du rätt att få dem rättade. Du måste kontakta oss och informera oss om vilka felaktigheter som finns och om hur de kan rättas.

I vissa fall har vi skyldighet att radera dina personuppgifter. Detta gäller t.ex. om du tar tillbaka ditt samtycke. Om du tror att dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för det syfte vi samlade in dem för, så kan du begära att de raderas. Du kan också kontakta oss om du tror att behandlingen av dina personuppgifter strider mot lagar eller andra rättsliga skyldigheter.

När du lämnar in en begäran om rättelse eller radering av dina personuppgifter så kommer vi undersöka om villkoren är uppfyllda och i så fall rätta eller radera så snart som möjligt.

Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter

Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Du kan också invända mot att vi lämnar ut dina uppgifter i marknadsföringssyfte. Du kan använda kontaktuppgifterna ovan för att skicka din invändning. Om din invändning är motiverad kommer vi att vidta åtgärder för att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt att överklaga

Du har rätt att när som helst skicka in ett överklagande direkt till Vilomix Finland Oy. Ditt överklagande kan skickas med e-post till info@vilomix.fi (se även kontaktuppgifterna ovan). Du kan också överklaga vår behandling av dina personuppgifter till lokala myndigheter som ansvarar för GDPR.

Policy för cookies Cookies, syfte och relevans

När vi sparar cookies informeras du om användningen och syftet med datainsamlingen genom cookies.

Vi sparar cookies på din enhet för att optimera funktioner, förbättra användbarheten och allmän förbättring av hemsida samt för att rikta marknadsföringsåtgärder

Till exempel sparar vi cookies från följande partners på din enhet:

Google

När du besöker www.vilomix.fi delas ditt besök med Google så att vi kan analysera hur besökare på vår hemsida använder den, mäta vår marknadsföring och visa dig relevanta annonser.

Vi delar också information om hur du använder vår hemsida med Google. Google kan kombinera denna information med information du gett dem eller som de har samlat in genom ditt användande av deras tjänster.

Facebook

När du besöker https://www.facebook.com/TalliPro/ delas ditt besök med Facebook så att vi kan analysera hur besökare på vår hemsida använder den, mäta vår marknadsföring och visa dig relevanta annonser.

Vi delar också information om hur du använder vår hemsida med Facebook. Facebook kan kombinera denna information med information du gett dem eller som de har samlat in genom ditt användande av deras tjänster.

Vi kommer att begära ditt samtycke

När vi sparar cookies på din enhet ber vi om ditt samtycke. Cookies som är nödvändiga för att samla statistik, för funktionalitet och för att inställningar kan användas utan ditt samtycke.

När du besöker vår hemsida kommer du att få en popup-text med relevant information om cookies. Om du ignorerar denna popup-text och klickar på hemsidan accepterar du därmed också att cookies används för de nämnda syftena.

Hur länge sparas cookies

Cookies raderar sig själva efter ett visst antal månader (kan variera), men de förnyas vid varje besök.

Hur man raderar cookies

Se instruktionerna här: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/clear-cookies-installed.html

Andra instruktioner kommer även finnas tillgängliga på Internet.

Hur man undviker cookies

Om du inte vill att cookies sparas, så kan du blockera dem. Se instruktionerna här: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/clear-cookies-installed.html

Andra instruktioner kommer även finnas tillgängliga på Internet.

Hur man får detaljerad kontroll över cookies Om du vill kontrollera vilka cookies som sparas på din enhet så rekommenderar vi verktyget ”Ghostery” (https://www.ghostery.com/). Vi har ingen koppling till Ghostery eller support för dess användning. Du kan också ställa in din iOS-enhet för att blockera vissa typer av cookies - du kan läsa mer hos Apple (https://support.apple.com/da-dk/HT201265).