Silomix Wholecrop

Förpackningsstorlek: 80 g

Silomix Wholecrop

En högaktiv bakterie-enzymblandning för helsädsensilage. Fungerar bäst när fodrets torrsubstans är 35–50 %. Ett enzym som förbättrar ensileringen och foderspjälkningen följer med. 1 påse räcker till ensilering av 25 ton foder.

Lämplighet

Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

Djurart:

För ekologisk produktion: