made_in_finland Viljan hivenlannos

Förpackningsstorlek: 10 l, 30 l, 200 l ja 1000 l

Viljan hivenlannos

För spannmålets brodd i maj-juni månad. Viljan Hivenlannos innehåller förutom de viktiga spårämnena också kväve.

Lämplighet

Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

Djurart:

För ekologisk produktion: