Biotal SuperSile

Förpackningsstorlek: 50 g

Biotal SuperSile

För ensilering av vått foder (ts under 30 %) – bakteriestammar som snabbt sänker pH-värdet och patenterat enzympaket som tryggar sockertillgången för en bra jäsningsreaktion. Supersile innehåller två mjölksyrabakteriestammar som kompletterar varandra och som tillsammans snabbt sänker fodrets pH. En lika snabb sänkning av pH-värdet är inte möjlig med endast en bakteriestam. När man ensilerar fuktigt foder är det viktigt med en snabb sänkning av pH-värdet för att rätt jäsningsreaktion ska komma igång. Därför lönar det sig alltid att använda en produkt som är framställd för fuktigt foder. För att det ska bildas tillräckligt med mjölksyra i fuktigt ensilage, måste det finnas tillräckligt med socker i det (ca 3 % socker av färskvikten). En stor del av det socker som finns i gräset är bundet till strukturella kolhydrater och är normalt inte tillgängliga för de bakterier som producerar mjölksyra. Supersile innehåller ett patenterat enzympaket som spjälker dessa kolhydrater och frigör socker. Detta säkerställer att de bakteriestammar som finns i Supersile får tillräckligt med socker för att åstadkomma en snabb och effektiv jäsningsreaktion. Slutresultatet blir ett välensilerat fuktigt foder, där proteinkvaliteten har stått sig god.

Lämplighet

Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

Djurart:

För ekologisk produktion: