Biotal Axcool Gold

Förpackningsstorlek: 35 g

Biotal Axcool Gold

För ensilering av förtorkat ensilage (ts över 30 %). – Ett högklassigt lättsmält foder. En bakterieblandning som effektivt förhindrar varmgång i fodret och sänker pH-värdet. Axcool innehåller den patenterade L. buchneri 40788 -bakterien, som är en den ursprungliga och mest undersökta bakteriestammen avsedd för torrt hösilage. Den producerar flera ämnen som kraftigt förhindrar flera jäst- och mögelsvampar att växa i ensilage med hög torrsubstanshalt. Som slutresultat får man ett foder som innehåller mindre jäst och mögel även då stukan öppnats. Jästsvampar börjar använda mjölksyra som näring genast när en silo öppnas och syre kommer åt fodret. Jästverksamheten producerar värme, åstadkommer näringsförluster och fodret börjar skämmas. Om man kan förhindra tillväxt av jäst och andra icke-önskvärda mikrober, förbättras fodrets hållbarhet och förhindras varmgång. Torrsubstans- och näringsämnesförluster i dåligt ensilerat foder kan uppgå till 25 % när silon öppnas. Genom att använda Axcool har man kunnat minimera näringsämnesförlusterna. Detta märks i synnerhet av att skärytan håller god kvalitet sedan silon har öppnats. När fodret inte skäms vid skärytan, kan man utan problem använda silon också under den varmaste sommartiden. När varmgång förhindras, hålls fodret smakligt och konsumtionen hög. En god konsumtion märks också i mjölkproduktionen och som god tillväxt.

Lämplighet

Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

Djurart:

För ekologisk produktion: