Vilolix Poro

Förpackningsstorlek: 22,5 kg

Vilolix Poro

Smaklig melassbaserad silicksten som innehåller rikligt med energi, mineral- och spårämnen samt vitaminer för renar och övriga viltdjur. Vilolix Poro ger vommen näringsämnen och innehåller också karbamid som kvävekälla för mikroberna.

Lämplighet

Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

Djurart:

För ekologisk produktion: