Vilolix Natur

Förpackningsstorlek: 22,5 kg, 80 kg

Vilolix Natur

En energi- och mineralsten för nöt och får. Lämplig i ekologisk produktion. Tryggar djurens tillgång på energi och mineral. • Förbättrar vommikrobernas funktion - Förbättrar utnyttjandet av bete och ensilage - Förbättrar produktionen och stöder hälsan

Lämplighet

Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

Djurart:

För ekologisk produktion: