FramsidaFoder och mineralämnenSlickstenarTalliPro Nuolumineraali
TalliPro Nuolumineraali

Förpackningsstorlek: 10 kg

TalliPro Nuolumineraali

TalliPro Nuolumineraali är en utmärkt slicksten på betesmarken eller i hagen. En balanserad sammansättning gör den lämplig som enda mineral- och spårämneskälla för fullvuxna hästar och ponnyer som huvudsakligen är i grovfoderutfodring.

Lämplighet

Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

Djurart:

För ekologisk produktion: