Nuolux Vitamin

Förpackningsstorlek: 20 kg

Nuolux Vitamin

Nuolux Vitamin är en mångsidig slicksten som vitamin-, mineral- och spårämnestillskott för nötboskapen. Nuolux Vitamin är utomordentligt lämplig för mjölkkorna under vinterutfodringen och för köttboskapen och kvigorna året om.

Lämplighet

Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

Djurart:

För ekologisk produktion: