Melica Kasvu Mira

Förpackningsstorlek: 20 x 25 kg

Melica Kasvu Mira

Ett mångsidigt, pelleterat mineralfoder för stallutfodrings- och betesperioden. Innehåller höga halter kalcium, natrium och magnesium för högproducerande kor.

Lämplighet

Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

Djurart:

För ekologisk produktion: