FramsidaFoder och mineralämnenMineralfoderblandningar och premixer

Mineralfoderblandningar och premixer

28 produkter hittades i produktgruppen
 • Hiveblend High Mag Plus

  Hiveblend High Mag Plus

  Ett kraftigt flytande tillskott av magnesium-, fosfor- och spårämnen för nötkreatur. Mineral och spårämnen i flytande form är lättupptagliga. • Doseras med pump tillsammans med vatten.

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Melica Ape Mira

  Melica Ape Mira

  Ett förmånligt kalciumhaltigt mineralpulver. Lämpligt i fraktkvarnsblandningar och i blandfoderutfodring av mjölkkor.

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Melica Ape Mira Premium

  Melica Ape Mira Premium

  Ett magnesiumhaltigt mineralpulver. Lämpligt för dikor och sina kor som sådant och för mjölkkor tillsammans med ett kalciumtillskott. Höga halter E-vitamin och spårämnen.

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • made_in_finland
  Melica Kasvu Lempi

  Melica Kasvu Lempi

  Pelleterat mineralfoder för växande nötdjur. Höga mineralhalter och tillsatt biotin för välmående klövar.

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Melica Kasvu Mira

  Melica Kasvu Mira

  Ett mångsidigt pulvermineral för stallutfodrings- och betesperioden. Vid sidan av den höga kalciumhalten innehåller Kasvu Mira magnesium och fosfor för växande nötdjurs behov.

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Melica Lammas Mira

  Melica Lammas Mira

  Ett balanserat kopparfritt mineralfoder för får. Mineralpulvret är lätt att blanda med det övriga fodret. Kan ges till får och lamm hela året. För finländska lantrasfår också med en tillsats av koppar.

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Melica Lammas Mira +Cu

  Ett kopparhaltigt mineralfoder speciellt för finska lantrasfår. 20x25 kg och 800 kg

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • made_in_finland
  Melica Lempi

  Melica Lempi

  Ett mångsidigt, pelleterat smakmineralfoder för stallutfodrings- och betesperioden. Innehåller höga halter kalcium, natrium och magnesium för högproducerande kor.

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Melica Lypsy Mira Fosfori

  Melica Lypsy Mira Fosfori

  Mineralfoder som innehåller rikligt med kalcium, fosfor och magnesium i situationer då tilläggsfosfor är nödvändigt. Den höga spårämnes- och vitaminhalten gör produkten speciellt lämplig tillsammans med ensilage av låg kvalitet.

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Melica Mahti Mira

  Melica Mahti Mira

  Ett kalciummineralpulver för köttnöt och mjölkkor. Höga halter E- och D-vitamin.

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Melica Nurmi Mira

  Melica Nurmi Mira

  Ett mineralpulver med hög halt av kalcium och magnesium. Passar särskilt bra för att komplettera mjölkkors betesutfodring. Under stallutfodringen för att komplettera ett kaliumhaltigt ensilage.

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Melica Nurmi Mira Hiiva

  Melica Nurmi Mira Hiiva

  Mineralfoderblandning i pulverform för mjölkkor. Mineralfodret ha ett tillskot av levande jäst CNCM 1-1077 4b1711, som effektiverar vomfunktionen och främjar fibernedbrytningen som speciellt sker med hjälp av mikroberna samt balanserar vommens ph. Mikrober med bättre förmåga att nedbryter fiber, effektiverar...

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Melica Nurmi Mira NaBiCa

  Melica Nurmi Mira NaBiCa

  Mineralfoderblandning i pulverform för mjölkkor. Mineralfodret har ett tillskott av natriumbikarbonat, som buffrar syrorna i vommen och samtidigt minskar surheten i vommen. Det genomsnittliga rekommenderade intaget: Mjölkkor 350 g/dag. Natriumbikarbonattillskottets andel blir då 100 g/dag. Lämpar sig för...

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Melica Nurmi Mira Rasva

  Melica Nurmi Mira Rasva

  Mineralfoderblandning i pulverform för mjölkkor. Mineralfodret har ett tillskott av vom oupplösligt Bergafat-fett, som är en utmärkt energikälla för den högavkastande mjölkkon. Energivärdet i fodret är 12,14 MJ ME/kg ts. Det genomsnittliga rekommenderade intaget: Mjölkkor 450 g/dag. Fettillskottets andel...

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Melica Nurmi Mira Urea

  Melica Nurmi Mira Urea

  Mineralfoderblandning i pulverform för mjölkkor. Mineralfodret har ett tillskott av urea, som är en utmärkt kvävekälla för vommikroberna. Det genomsnittliga rekommenderade intaget: Mjölkkor 350 g/dag. Ureatillskottets andel blir då 100 g/dag.

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Melica Special Mira

  Melica Special Mira

  Ett kraftigt mineralpulver för högproducerande kor och växande nötdjur. Höga halter av spårämnen och vitaminer.

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • made_in_finland
  Melica Tarmo

  Melica Tarmo

  Ett pelleterat mineralfoder för sina kor. En mycket låg kalciumhalt, hög magnesiumhalt och en fosfortillsats som hjälper kons kalciumämnesomsättning att starta efter kalvningen.

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Minera Calcium

  Minera Calcium

  Produkten säljs enbart i Estland.

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Minera Phosphorus

  Minera Phosphorus

  Mineralfoderblandning som innehåller rikligt med fosfor för sinkor. Proportionen av kalcium och fosfor är 1:1 25 kg pulver. Produkten säljs enbart i Estland.

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Minera Selenium

  Minera Selenium

  Produkten säljs enbart i Estland.

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Minera Sheep

  Mineralfoderblandning i pulverform för får. Produkten säljs enbart i Estland.

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Profimix Biotin

  Produkten säljs enbart i Estland.

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Profimix Pauza

  Produkten säljs enbart i Estland.

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • Profimix Seleni-Plex

  Produkten säljs enbart i Estland.

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • made_in_finland
  Sika-Hiven Emakko Pro

  Sika-Hiven Emakko Pro

  En mineral-, spårämnes- och vitaminblandning för suggor. Används som tillsats i utfodring med spannmål-koncentrat, när man använder koncentrat avsett för slaktsvin. En exakt dosering beror på mängden koncentrat och dess innehåll. Innehåller bl.a. selen och alla nödvändiga B-vitaminer: • Finns också...

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • made_in_finland
  Sika-Hiven Pro

  Sika-Hiven Pro

  En mineral-, spårämnes- och vitaminblandning för svin. Används som tillsats i spannmåls-koncentratutfodring. En exakt dosering beror på mängden koncentrat och dess innehåll. • Innehåller bl.a. selen och alla nödvändiga B-vitaminer • Finns också med effektivt Hy-D® D-vitamin

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • made_in_finland
  SikaPre

  SikaPre

  En mineral-, spårämnes-, vitamin- och aminosyrablandning för suggor som komplement till utfodring med spannmål-soja. Lämplig giva är 3,5–4,5 % av hela blandningsmängden. • Innehåller också K-vitamin och höga halter smältbar fosfor • Treonin och lysin som aminosyratillsats • Fytas

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund
 • made_in_finland
  Sikakivennäinen

  Sikakivennäinen

  En balanserad och mångsidig basmineralprodukt för svingårdar som komplement till spannmåls-koncentratutfodring. Lämplig för suggor, smågrisar och slaktsvin. Lämplig i ekologisk produktion.

  Se närmare produktinformation »

  Lämplighet

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund

  Ekologisk produktion

  Nötdjur Svin Får Fjäderfä Häst Hund